Donation af Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden har netop haft bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at gå ind i projektet SKYGGEBØRN med en donation på i alt 900.000 kroner fordelt over tre år. Det betyder, at endnu flere børn på landsplan fremover kan få hjælp til at bearbejde det, der for mange er så svært – nemlig det at miste.

-Foreningen SKYGGEBØRN og den hjælp og omsorg de stiller til rådighed for børn i sorg, er af stor betydning – både nu og senere i børnenes liv. Vi vægter et projekt som dette meget højt, da vi ønsker at være medvirkende til, at mennesker støtter mennesker i en verden, hvor vi skal blive bedre til at passe på hinanden, siger fondsdirektør, Steffen Nørgaard, Spar Nord Fonden.

-Henvendelserne til SKYGGEBØRN er i løbet af de to første år vokset – næsten fra dag et – og vi er vokset fra 3 grupper i 2017 til nu 16 grupper. Det betyder at mere end 250 børn over en 14 dages periode får hjælp i deres sorg. Den fantastiske eksponering som udsendelserne på DR2 giver os, har selvfølgelig resulteret i en stærk øget søgning i og omkring de større byer – København – Århus og Aalborg – men reelt fra det ganske land. Takket være donationen fra Spar Nord Fonden bliver vi nu i stand til at udvikle på de mange henvendelser og den store søgning fra hele landet.

Donationen fra Spar Nord Fonden vil være et bærende element i bestræbelserne på at få SKYGGEBØRN etableret i større grad end hidtil i København – ligesom Aarhus og siden Odense er med i fremtidsplanerne som helt nye lokationer for foreningen SKYGGEBØRN.
Samtidig giver det SKYGGEBØRN mulighed for at lave forberedelsen til SKYGGEBØRN Academy, der både skal træne egne frivillige til at varetage sorggrupperne og eksterne, der har en faglig interesse i området.
Selve igangsætningen af akademiet vil ske, når det kan finansieres, hvilket sker, når fundamentet i landets største byer er grundlagt, og efterspørgslen på ydelser samt lokal opbakning fra erhvervslivet er dokumenteret.