Indkaldelse til generalforsamling i Skyggebørn

Hvornår: mandag 15. marts 2021, klokken 18.30

Hvor: Grundet usikkerhed om forsamlingsforbud afvikles generalforsamlingen online på Zoom via dette link:  https://zoom.us/j/7842654370

Deltagerne behøver ikke installere Zoom med kan deltage ved blot at klikke sig frem via linket. Det kræver ikke tilmelding, men kun medlemmer, der har været medlem siden senest 15. februar 2021, har stemmeret. Forbindelsen åbnes kl. 18.25 hvor deltagerne via et ”venterum” lukkes ind til mødet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab.

4. Direktionens beretning.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg i den nuværende bestyrelse er:

  • Per Andersen (nuværende formand) – ønsker ikke genvalg
  • Anne Olsen – ønsker genvalg
  • Knud Møller Jensen – ønsker genvalg

Bestyrelsen stiller med følgende kandidat til en bestyrelsespost:

  • Søren Bjerregaard Pedersen – ønsker at bidrage med: bestyrelseserfaring, stærke kompetencer i ledelse samt specialistviden omkring fondsansøgninger.

7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet under eventuelt, tilstilles skriftligt bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse, altså mandag 1. marts 2020. Sendes til per@skyggeboern.dk

På bestyrelsens vegne

Per Andersen

Bestyrelsesformand