Indkaldelse til generalforsamling i SKYGGEBØRN

Hvornår: mandag 16. marts 2020, klokken 18.30

Hvor: Slotsgade 7, 3 sal, 9000 Aalborg

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • Elsebeth Ørskov (nuværende næstformand) – ønsker genvalg
 • Finn Kronborg (nuværende kasserer) – ønsker ikke genvalg
 • Mette Skaarup Astrup – ønsker ikke genvalg
 • Lars Henrik Hejlesen – ønsker ikke genvalg
 • Monica Aaen – ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsen stiller følgende tre kandidater til de fire ledige bestyrelsesposter:

 • Susanne Thorlund Nielsen – ønsker at bidrage med: bestyrelsesuddannelse, stærke kompetencer i HR, Cand. Merc. i organisation og strategi.
 • Knud Møller Jensen – ønsker at bidrage med: inspiration og integration i et forretningsorienteret miljø.
 • Per Kalstrup – ønsker at bidrage med: den kommercielle vinkel, organisationen, netværk (også i KBH), events, erhvervsklub, fondsmidler, er selv skyggebarn.

 

Vi arbejder i øjeblikket ihærdigt på at kunne præsentere den fjerde kandidat, hvor bestyrelsen ønsker at tilknytte en person, der har store kompetencer indenfor kommunikation, specielt omkring SoMe.

 

 1. Valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under eventuelt, tilstilles skriftligt bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse, altså mandag 2. marts 2020. Sendes til per@skyggeboern.dk

 

På bestyrelsens vegne

 

Per Andersen

Bestyrelsesformand