Midlertidig genåbning af samtalegrupper i SKYGGEBØRN

Nu bliver det snart godt igen! Vi er meget glade for at fortælle, at vi laver en genåbning af vores grupper i SKYGGEBØRN. En Corona-genåbning fordi grupperne bliver lidt anderledes end sædvanligt.

Den 9. marts valgte vi at aflyse alle vores samtalegrupper på ubestemt tid pga. Covid-19. Vi tog beslutningen af flere årsager, som vi redegjorde for i dette opslag.

Vi havde ikke forventet, at der ville gå over to måneder, inden vi kunne starte igen. Vi ved det har været hårdt for vores børn og unge at undvære fællesskabet og frirummet hos SKYGGEBØRN, og det har også været hårdt for alle os omkring SKYGGEBØRN at skulle undvære de dejlige børn og unge.

Heldigvis har mange været gode til at række ud efter os, når der har været behov for en samtale, hvilket i karantæneperioden har resulteret i et utal af individuelle- og familiesamtaler i Slotsgade. Vi har også konstateret en stigende efterspørgsel fra nye deltagere i de seneste tre måneder.

Inden for de kommende dage vil de pårørende til børnene/de unge i vores grupper blive kontaktet af deres gruppeledere, som vil give nærmere information angående opstart.

Har du et barn i en af vores grupper så tryk her “Information om midlertidig genåbning i SKYGGEBØRN” og læs det officielle brev fra SKYGGEBØRN til familierne.

Genstarten med kun et gruppemøde inden sommerferien for alle, betyder også at nye deltagere i grupperne først bliver efter sommerferien.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Anne Bach på ab@skyggeboern.dk eller Jes Dige på jesdige@skyggeboern.dk

De bedste hilsner

Team SKYGGEBØRN