Gå til indhold
Indkaldelse

Generalforsamling 2022

.
Indkaldelse

Generalforsamling afholdes 14. marts

Mandag d. 14. marts kl. 18.30 afholder vi årets generalforsamling Slotsgade 7 i Aalborg.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Preben Hansen.
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 v. statsautoriseret revisor Jette Jordan Andersen fra Beierholm.
 • Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret 300 kr. for private medlemmer og 5.000 kr. for erhvervsvirksomheder.
 • Valg til bestyrelsen
  Elsebeth Ørskov, Betinna Rønnest og Per Kalstrup er på valg – alle villige til genvalg.
  Susanne Thorlund Nielsen genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår Karin Ødum.
 • Valg af to suppleanter
 • Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Jette Jordan fra Beierholm
 • Eventuelt – forslag der ønskes behandler sendes til Preben Hansen senest to uger før på pha@skyggeboern.dk