Gå til indhold
Indkaldelse

Generalforsamling 2023

Tirsdag d. 14. marts kl. 18.30 afholder Skyggebørn generalforsamling på KaffeFair.

.
Skyggebørn indkalder til

Generalforsamling tirsdag d. 14. marts

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Preben Hansen.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2022 v. statsautoriseret revisor Jette Jordan Andersen fra Beierholm.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 300 kr. for private medlemmer og 5.000 kr. for erhvervsvirksomheder/organisationer.
 5. Valg til bestyrelsen:
  Elsebeth Ørskov ønsker at udtræde (ikke på valg).
  Anne Olsen, Søren Bjerregaard og Preben Hansen er på valg – Søren Bjerregaard er villig til genvalg.
  Bestyrelsen anbefaler genvalg til Søren Bjerregaard og som nyvalgte: Marianne Reenberg, Ditte Hartvig og Marianne Kruse.
 6. Valg af to suppleanter.
 7. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Jette Jordan fra Beierholm.
 8. Eventuelt.


Hvis der er andre kandidater til bestyrelsen så skriv til Preben Hansen (pha@skyggeboern.dk) senest 28. februar. Skriv også gerne hvis der under Eventuelt ønskes belyst særlige spørgsmål (af hensyn til forberedelse).

Praktiske oplysninger
Generalforsamling afholdes på KaffeFair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 
Der er parkeringsmuligheder i Obels P-hus eller ved fjorden.

Af hensyn til opdækning skal tilmelding senest ske tirsdag 7. marts til Preben Hansen på mail pha@skyggeboern.dk.