Individuelle samtaler

Børn, unge og deres forældre kan efter behov booke individuelle samtaler hos Skyggebørn – for eksempel ved kritisk sygdom eller død i familien. Forløbet afhænger af den enkelte families situation – giv os endelig et ring, hvis du har spørgsmål.