Gruppen for de små

Gruppen for de små

Småbørnsgruppen er for børn i alderen 4 til 9 år, der oplever sorg. Nogle, fordi de har mistet en forælder eller en søskende, andre fordi de har kritisk sygdom i familien. Sorgen kan også have andre årsager. Samtalerne med børnene er tilpasset deres alder og modenhed, og der er også sat tid af til at lege, tegne mv.

Vi mødes hveranden torsdag kl. 15 til 16:30. Der er saftevand og frugt.

Har du spørgsmål, så skriv gerne til os.
Henvend dig direkte til Jes på jesdige@skyggeboern.dk

“Det giver mine børn nogle gode redskaber til deres videre forløb. De er de eneste som har mistet på hele skolen. De føler sig alene og ensomme. De har mistet deres far for 2,5 år siden til kræft og gået 2 år i gruppen”, fortæller en mor til to børn

“Det giver mig en ro, fordi andre siger, det er det rigtige. Det er rart her, fortæller de mig. De har mistet deres mor for tre måneder siden til selvmord. Det giver mig en ide om, at vi kommer videre, også ved at møde de andre forældre her.”
(Far til tre børn på 6 år, 9år og 10år)