Gruppen for de små

Småbørnsgruppen er for børn i alderen 4 til 9 år, der oplever sorg. Nogle, fordi de har mistet en forælder eller en søskende, andre fordi de har kritisk sygdom i familien. Sorgen kan også have andre årsager. Samtalerne med børnene er tilpasset deres alder og modenhed, og der er også sat tid af til at lege, tegne mv.

Vi mødes hveranden torsdag kl. 15 til 16:30. Der er saftevand og frugt.