Gå til indhold
Millionstøtte til udvikling

Flere sorggrupper og lancering af Akademi

Støtte fra Det Obelske Familiefond betyder at Skyggebørn nu kan udvikle nyt sorgakademi og indenfor de næste 2 år mere end fordoble antallet af sorggrupper på landsplan.

.

Håndsrækning på vej til flere sorgramte børn og unge i Danmark

Med en ny millionbevilling fra Det Obelske Familiefond får Skyggebørn nu en forstærket rygrad organisatorisk og økonomisk. Støtten betyder at hjælpen til sorgramte børn og unge herhjemme kan udvides betragteligt over de næste år. 

Ambitionen med det nye udviklingsprojekt er, at Skyggebørns nuværende 20 sorggrupper udvides til 50 grupper i hele Danmark ved udgangen af 2024. Det betyder hjælp og støtte til omkring 800 børn og unge, der er ramt af sorg i familien.

Samtidig vil der blive arbejdet med at nedbryde tabuet om sorg, gennem flere kurser til pårørende og professionelle. 

Det Obelske Familiefond har støttet Skyggebørn fra start, og har netop givet en ny millionbevilling til udviklingsprojektet i 2021-24. 

.

Vi vil gerne kunne hjælpe endnu flere


Skyggebørn har netop fejret 5 års fødselsdag. Ønsket om at komme i en af foreningens gratis sorggrupper er bestemt ikke blevet mindre i løbet af de 5 år. I dag kommer mellem 250 og 275 børn og unge i en af de nuværende 20 grupper. Flere af dem – hele 33% – følger grupperne i mere end 12 måneder, for sorg er ikke tidsbestemt. Af samme grund kan børnene frit vælge hvor længe de vil komme i Skyggebørn.

"Det er kun praktisk muligt, fordi vi har 60 engagerede og empatiske gruppeledere," forklarer Jes Dige. "Men vi vil gerne hjælpe endnu flere børn og unge med deres sorg. Det fordrer en stærkere organisatorisk rygrad, så vi får en forretningsmodel, der gør hele vores koncept og set up bæredygtigt.” 


 

.

Skyggebørn Akademi lanceres i 2022

Som en del af udviklingsprojektet vil organisationen i 2022 lancere Skyggebørn Akademi, der skal tilbyde kurser og kompetenceudvikling til pårørende, institutioner, plejefamilier og nye frivillige. Det hele vil være baseret på Skyggebørns værdigrundlag, metode og praksis og give deltagerne mulighed for at få nye vinkler, nye værktøjer og måske også en selv-bevidstgørelse om sorgens effekt.

I 2019 kunne hele Danmark få indblik i stifter af Skyggebørn, Jes Diges arbejde gennem programserien ’Børnene fra Sorggruppen’ på DR. Her blev det tydeliggjort, at sorg er et livsvilkår for børn og unge, men også en uhåndgribelig størrelse, som ingen taler ret meget om i Danmark.
 
”Sorg er fortsat et meget stort tabu i vores samfund. Vi ønsker at være med til at nedbryde tabuet ved at udbrede viden om sorgprocesser og deres forskelligheder. For os er det en investering i mental sundhed og i de unge mennesker, som sammen skal løfte vores sorgkultur i fremtiden,” udtaler Jes Dige, som i mere end 30 år har arbejdet med børn og unges situation i forbindelse med tyngende sorg.

 

Styrket forankring i København

​Udover en projektmedarbejder til at udvikle Skyggebørn Akademi, omfatter udviklingsprojektet også en resurse, som er dedikeret til at fokusere på erhvervsvirksomheder, der ønsker at blive associeret med Skyggebørns værdier og forebyggende indsats.

Partnerskaber med erhvervsvirksomheder bliver i lighed med kursusudbud fra Academy en væsentlig del af Skyggebørns forretningsgrundlag. Mental sundhed er et af FNs 17 verdensmål, og Skyggebørn vil gerne samarbejde med virksomheder, der deler Skyggebørns værdisæt. Der er stigende fokus på velgørenhedsarbejde i samfundet, og det som omhandler forebyggende indsatser.

 

Udvikling af afdelingen i København er også en del af udviklingsprojektet. Efterspørgslen er stor i København, og derfor er det glædeligt at Skyggebørn flytter i egne lokaler 1. marts. Ligeledes omhandler projektet fastansættelse af en faglig koordinator, der skal tale med familier, koordinere samtalegrupper, og sparre med de mange frivillige gruppeledere.