Gå til indhold
Om Skyggebørn

Sammen
om sorg

Skyggebørn kæmper for børn og unge i sorg.

Læs om sorggrupper

Vi er Skyggebørn

Skyggebørn er stiftet af Jes Dige, som siden 1991 har været pioner i forhold til at arbejde med børn og unges sorg. Først i Kræftens Bekæmpelse og siden 2017 drivkraften bag Skyggebørn.

Sorg er en uhåndgribelig størrelse. Men det er også et livsvilkår. Vi møder den alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv og i en eller anden form. Til trods for det, er sorg noget af det, vi taler mindst om. Og har sværest ved at tale om. Men hvorfor tier vi netop når, der burde være flest ord?

Sorg er ikke en diagnose, som kan fikses med ”8 samtaler på 4 måneder”. Sorg er et livsvilkår for de ramte børn og unge, der ikke kan sættes på formel. Skyggebørn er skabt for at give de ramte et gratis, åbent og tidsubegrænset rum, hvor der tales højt om de emner, der fylder. Her mødes ligesindede i grupper, som faciliteres af gruppeledere med børnefaglig baggrund eller egne oplevelser med sorg.

 

Sorg er et stort tabu i vores samfund. Vi bringer de uudtalte ting på banen og taler om sorg uden filter. Vi afmystificerer de tunge emner og italesætter det, som andre ikke gør. En tung sorg glemmes aldrig, men vores erfaringer viser tydeligt at åbenhed, dialog og empati er vejen til at leve med sorgen som et livsvilkår. Det sikrer en sorgsund tilgang til oplevelsen, hvor det bliver muligt at ”smile gennem tårer”.

For os er det en investering i mental sundhed og de unge mennesker, som sammen skal løfte vores sorgkultur i fremtiden. Det er derfor, at vi i Skyggebørn står sammen og er sammen om sorg.

.
Dem, vi er her for

Børn i skyggen

”Jeg er sådan et skyggebarn” siger Lise på 13 år. Hendes lillebror var syg af knoglekræft, og familiens fokus var rettet mod lillebror og Lise blev glemt.

Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan være sorgen over at have mistet en person, som man havde en nær relation til, eller sorgen over at have en pårørende, som er kronisk eller livstruende syg. Hos Skyggebørn skelner vi ikke mellem, om den syge eller afdøde er din mor, din papfar, din lillebror eller din mormor. Vi ønsker at hjælpe de børn og unge, der har et behov. Der er desuden ingen begrænsning på, hvor længe man kan gå i vores grupper. Alle tilbud til børnene og deres forældre er gratis.

 

.
Vores metode

Vi kan ikke noget, ingen andre kan. Men vi gør noget, ingen andre gør.

Sorg er en uhåndgribelig størrelse. Men det er også et livsvilkår. Vi møder den alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv og i en eller anden form. Til trods for det, er sorg noget af det, vi taler mindst om. Og har sværest ved at tale om.

Læs mere om vores metode
Sorggrupper

Find den sorggruppe, der passer til dig

Skyggebørn er samtalegrupper for børn og unge i sorg, som har mistet én, der står dem nær eller har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet. Grupperne er inddelt efter alder – ikke efter årsagen, der har udløst sorgen eller hvor længe det er siden de har mistet.

Mere om Skyggebørn

Vi er stolte af vores forening og vores frivillige.