Gå til indhold

Sorggrupper

Børnene fra sorggruppen taler om sorg for at bearbejde den og lære at leve med den.

Find din sorggruppe
Sorg- og samtalegrupper

Vi taler knuder væk og gør børn og unge trygge i sorgen

Skyggebørn er sorggrupper for børn og unge, som har mistet én der står dem nær –fx mor eller far. Sorggrupperne er også for børn, der har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet. Der er ingen udløbsdato på ubearbejdet sorg – tankerne kan være de samme, uanset hvor lang tid der går. Derfor er alle sorgramte børn og unge velkomne.

Vi driver gratis sorggrupper i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København. I sorggrupperne taler vi om følelser, oplevelser og hverdag. Vi griner og vi græder sammen med børnene.

Samtale er det stærkeste våben til at bearbejde og forstå sorg. Og det særlige ved sorggrupper fremfor individuelle samtaler er, at børnene kan spejle sig i hinanden. Børnene finder ud af, at de ikke er alene – at der er andre børn, der ligesom dem selv har oplevet sygdom eller død. Det kan være en stor lettelse at vide, at du ikke er alene.

.

Vores sorggrupper er gratis, åbne og ubegrænsede

Der kan ikke sættes tid på bearbejdelse af sorg. Derfor er der heller ingen krav eller regler for, hvor lang tid børnene kan gå i vores sorggruppe. Børnene kan også komme, når de har lyst og blive hjemme, når de ikke har lyst. Det er helt åbent og uforpligtende. I vores sorggrupper har vi heller ikke regler for, hvornår hændelsen, som har udløst sorg, skal have fundet sted. Børnene er altid velkomne.

I Skyggebørns sorggrupper er der kun én regel; Hvis ikke du har lyst, behøver du ikke sige noget. Men ofte får børnene helt naturligt lyst til at være med i samtalen. For i grupperne gør vi meget ud af at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor alle bliver hørt, forstået og får tid. Både til at tale og til at lytte. Vi taler om de ting, der ligger børnene på sinde, fx følelsen af uretfærdighed, frygten for at andre kan dø, de svære traditioner og minder – og sygdomsforløb, døde mennesker, forældrenes nye kærester og meget meget mere.

Uanset om børnene eller den unge har oplevet sygdom eller død tæt på, om de selv – eller andre i familien har været syge, så taler vi om det. Det gør vi, fordi vi ved, at sorg er et livsvilkår du skal lære at leve med. Og at det allerbedst sker igennem ærlige samtaler om sygdom, død og sorg – og gennem både grin og tårer. Ved hjælp af samtale flytter vi sorgen og børnene ud af skyggen. 

.
Praktikken

Sådan foregår møderne i sorggrupperne

Sorggrupperne er opdelt efter alderstrin, så børnene kan spejle sig i hinanden. 

Der går typisk 15 børn i en sorggruppe, som mødes hver anden uge. Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange børnene må komme i sorggruppen – det er op til det enkelte barn og barnets familie.

I hver gruppe er der tre voksne gruppeledere. De har enten en børnefaglig baggrund, personlige erfaringer med sorg, eller er studerende på en psykologisk eller børnefaglig uddannelse.

Børnene bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har ingen faste temaer for aftenen, i stedet taler vi om det, der fylder – uanset om det er sorgen eller andre ting, der er vigtige i børnenes liv her og nu. Vi går meget op i, at der skal være balance mellem alvor og sjov, så møderne ikke kun er et sted, der handler om at være trist og ked af det.

Selvom de alvorlige snakke er dybe og intense, så er vores erfaring, at børnene mest af alt oplever grupperne som et hyggeligt fællesskab, hvor de frit kan give udtryk for deres følelser – uden at føle sig anderledes eller unormal. Grupperne er et frirum, hvor der er plads til både at grine og græde.

Er du i tvivl, om en samtalegruppe er det rigtige for dig eller dit barn?
Du er velkommen til at kontakte os, så du kan fortælle om din eller dit barns situation. 

Find den faglige koordinator i dit område
Sorggrupper

Find den sorggruppe, der passer til dig

Bestil brochure

Udfyld formularen og få tilsendt vores brochure om vores tilbud

Udfyld formularen og få tilsendt vores brochure om vores tilbud