Gå til indhold
Indkaldelse

Generalforsamling 2024

Torsdag d. 14. marts kl. 18.30 afholder Skyggebørn generalforsamling.

.
Skyggebørn indkalder til

Generalforsamling torsdag d. 14. marts

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Marianne Reenberg.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2023 v. statsautoriseret revisor Jette Jordan Andersen fra Beierholm.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 300 kr. for private medlemmer og 5.000 kr. for erhvervsvirksomheder/organisationer.
 5. Valg til bestyrelsen:
  Betinna Rønnest, Marianne Reenberg og Per Kalstrup ønsker at udtræde (ikke på (gen)valg). Marianne Kruse træder ud af bestyrelsen grundet anden rolle i organisationen.
  Bestyrelsen anbefaler genvalg til Karin Ødum, og som nyvalgte Charlotte Thrysøe Pihl, Naja Kilten og Pernille Erichsen. Derudover kan der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Dertil kan to suppleanter vælges.
 6. Valg af to suppleanter.
 7. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Jette Jordan fra Beierholm.
 8. Eventuelt.


Hvis der er andre kandidater til bestyrelsen så skriv til Ditte Hartvig (ditte@skyggeboern.dk) senest 1. marts  2024. Skriv også gerne hvis der under Eventuelt ønskes belyst særlige spørgsmål (af hensyn til forberedelse).


Praktiske oplysninger

 • Generalforsamling afholdes d. 14. Marts 2024 kl. 18.30 hos Skyggebørn på adressen Slotsgade 7, 3. sal, 9000 Aalborg,
 • Der er parkeringsmuligheder i Friis.
 • Af hensyn til opdækning skal tilmelding senest ske tirsdag 7. marts til Ditte Hartvig på mail ditte@skyggeboern.dk.