Gå til indhold
Evidensrapport 2021

Virker Skyggebørns indsats?

Konsulentfirmaet Moos-Bjerre har udarbejdet en rapport, der belyser effekten af Skyggebørns arbejde.

.
Evidensrapport

Effekten af Skyggebørns sorggrupper

Hvordan oplever børnene og de unge udbyttet af at komme i en af Skyggebørns sorggrupper?

Som et led i vores bestræbelser på at udvikle Skyggebørns tilbud og organisation, så langt flere børn og unge på sigt kan tilbydes hjælp til at bearbejde deres sorg, har vi fået udarbejdet vores første evidensrapport. Rapporten belyser udviklingspotentialer, og dokumenterer effekten af indsatsen.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Moos-Bjerre, som har fulgt os over en længere periode i 2021. 

.

Hvad tænker børnene?

Én ting er vores iagttagelser af børnenes udvikling i løbet af den periode, de er tilknyttet en samtalegruppe – noget andet er deres egen oplevelse af udbyttet. Netop den del har rapporten særligt fokus på. Altså, hvad tænker børnene og hvordan opfatter de effekten af at komme i Skyggebørns sorggrupper?


Et par af konklusionerne fra rapporten:
 

  • 96% føler at det i høj eller nogen grad hjælper dem at komme i samtalegruppen
     
  • 73% oplever at de andre i gruppen forstår deres følelser og oplevelser 
     
  • 78% oplever at det blevet nemmere at sætte ord på deres situation efter de er begyndt at komme i samtalegruppen


     
Læs uddrag af rapporten her