Gå til indhold

Samtykkeerklæring

Til behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger

For at kunne yde støtte tildig eller det barn, du har tilmeldt en sorggruppe, er det nødvendigt at behandle en lang række almindelige og følsomme personoplysninger om dig/barnet. Hos Skyggebørngår vi meget op i, at dine personoplysninger behandles korrekt, og at vi altid har et grundlag for at behandle dem.

Vi har brug for etsamtykke til, at vi må behandle en række følsomme personoplysninger, som oftest indgår i det hændelsesforløb og de personlige forhold,der knytter sig til sorgprocessen. Ved at skriveunder på denne erklæring, giver du derfor samtykke til, at vi må behandle følgende særlige kategorier af personoplysningerog fortrolige oplysningerom dig/barnet, her-under:

  • Oplysninger om din race eller etnisk oprindelseellerreligiøs overbevisnin
  • Helbredsoplysninger
  • Familiemæssige-, socialeog personlige forhold/problemer

Derudover behandler vi en lang række almindelige personoplysninger om dig/barnet. Du kan læsemere herom samt om dine rettigheder i vores persondatapolitik, som du finder i et andet link på vores hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes, men at dette kun får virkning for fremtiden og derfor ikke for den behandling af oplysningerne, som vi har foretagetforud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du blot orientere Skyggebørnherom ved at sende os en mail på: info@skyggeboern.dk

Hvis du er i tvivl om indholdet eller betydningen af denne samtykkeerklæring, skal du endelig rette henvendelse til vores koordinatorer.