Kursus hos SKYGGEBØRN

Det er den sidste dag af SKYGGEBØRNs januar-kursus i Aalborg, og humøret er højt hos de 22 deltagere.

På deltagerne kan man mærke, at det har været et intenst men givende forløb, som de har kunnet bruge i flere sammenhænge, end de nødvendigvis havde regnet med. Når man kigger ind i mødelokalet er alles øjne rettet mod kursusleder Jes Dige, og der er ingen tvivl om, at hvert et ord maner til eftertanke.

Det er en bred skare, der er mødt op til kurset, alle med forskellige baggrunde og bevæggrunde for at have meldt sig til. En lille gruppe af deltagerne kender dog lidt til terapi i forvejen, da de kommer fra CKU Vendsyssel og til daglig har med hjerneskadede voksne og deres pårørende at gøre. De påpegede, at der var meget, de kunne tage med tilbage fra de tre dages kursus hos SKYGGEBØRN. Selvom SKYGGEBØRN primært har med børn og unge at gøre, var der mange redskaber, kursisterne mente de kunne bruge i deres arbejde. De pointerede blandt andet, at Jes’ anerkendende tilgang var inspirerende, samt at de fik bekræftet, at man ikke skal være bange for at spørge, når man taler med en person, som har det svært.

De pointerede også, at det var lang tid siden, at de havde taget så få noter som til dette kursus – og at det simpelthen var fordi, det ikke havde været nødvendigt. ”Jeg kan huske alt det, der er relevant for mig,” udtalte den ene kursist med et smil. Hun havde oplevet at kunne koble så meget erfaring op på læringen, at hun kunne snakke om kurset i flere timer uden problemer.

En anden gruppe, som også er mødt op i flertal, består af frivillige, som gerne vil starte deres egen sorggruppe hos SKYGGEBØRN. For at kunne gøre det, skal man nemlig have været igennem kurset, for at sikre at man er rustet til opgaven. Også her virkede det til at have været en lærerig oplevelse, og der er flere, der starter i deres egne grupper indenfor det næste stykke tid.

Jes Dige kommer til at holde flere kurser i løbet af 2020, og hvis det er noget, du kunne tænke dig at tage del i, kan du læse mere om det her.