Helle Thomassen

Helle Thomassen

Frivillig
Kort info

Helle er frivillig i Børnegruppe 1 og Teenagegruppe 1.