Aflysning af grupper i Aalborg

Efter lange snakke om regler og etik ift. både børn og frivillige er vi kommet frem til, at vi ser det nødvendigt at aflyse vores grupper i Aalborg indtil d. 3/12.

Vi synes ikke, at det ville være etisk forsvarligt at holde grupperne åbne, idet vi har mange både børn/unge og frivillige, der kommer fra de syv kommuner. Vi vil ikke sætte forældrene i et dilemma, hvor de skal tage stilling til, om de vil krydse kommunegrænserne for at komme ind i Skyggebørn. Ej heller vil vi sætte de frivillige fra de syv kommuner i dette dilemma.

Kunne vi ikke bae holde åbent for de børn/unge, der bor i de resterende fire kommuner, vil nogen nok spørge. Her har vi taget en beslutning om, at vilkårene skal være ens for alle børn/unge, og når man ser på det amputerede hold af frivillige, og den alvorlige situation, som Nordjylland og potentielt verden står i, mener vi, at dette er den rette beslutning på nuværende tidspunkt.

Vi håber på jeres opbakning i denne svære tid!